Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Hopp til innhold

GeoSubSea AS

GeoSubSea ble 13.01.2017 som første organisasjon godkjent av Kartverket, sjødivisjonen, til sjømåling og behandling av hydrografiske data til navigasjonsformål (KVSD-sjømåling 001). Dette medfører at Kartverket, sjødivisjonen, kan benytte våre data i sine navigasjonsprodukter (offisielle sjøkart m.m.). Kartverket, sjødivisjonen, er lovhjemlet sjøkartmyndighet, jf. lov 17. april 2009 nr. 19 § 11. Hydrografiske data av en slik kvalitet vil også gi den beste beslutningsstøtten for planlegging, oppfølging og verifisering av tekniske aktiviteter i havner, farleder og vassdrag.


Vi utfører:

 • Multistråle vanndypskartlegging / sjøbunnsmodellering
 • Akustisk / lettseismisk profilering og tolkning
 • Utvikling av feltutstyr for datalogging
 • Kvalitetssikring og verifisering

Med kompetanse innen:

 • Geologi
 • Geokjemi
 • Marin seismikk
 • Marin akustikk
 • Tekniske maritime operasjoner
 • Felt-teknologi
 • Instrumentutvikling
 • Kvalitetsrevisjon
Del denne siden med andre!

Logg inn